30  anys  treballant per la felicitat dels infants

 L'entitat audita els seus comptes anuals a través d'una empresa auditora externa des de l'any 1990.

Ens financem a través de les quotes dels socis, de subvencions de diferents Institucions públiques per desenvolupar projectes i a través de donacions i aportacions diverses.

A continuació publiquem el balanç de situació anual i les subvencions anuals atorgades a l'entitat.

oEn construcció!

cEn

nstrucció!