30  anys  treballant per la felicitat dels infants

 

L'entitat és una associació sense afany de lucre que està dirigida per una Junta Directiva que es renova cada quatre anys, segons marquen els nostres estatuts. Tots els membres de la Junta Directiva són persones voluntàries.

Per desenvolupar els diferents projectes disposem d'un equip mixte de persones remunerades i persones voluntàries que tenen la formació adequada per desenvolupar els diferents programes que realitzem..

Laboralment apliquem el Conveni Col.lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.