30  anys  treballant per la felicitat dels infants

 

Projecte Clau. El projecte Clau és un projecte de corresponsabilitat educativa en el que participen els serveis socials del Districte IV, totes les escoles públiques i concertades del barri i el centre d’Esplai. El projecte s’adreça a infants de 3 a 12 anys que no tenen un referent adult a la sortida de l’escola i han de tornar i romandre sols a casa fins l’arribada dels seus pares i mares. Aquest projecte possibilita que l’infant ompli aquests moments d’atenció educativa i positiva potenciant, així, un desenvolupament més sa.

Projectes a escoles. Treballem en xarxa compartint projectes amb escoles i IES: servei de menjador, recollides a 8 escoles del barri, tallers i altres activitats, dinamització d’activitats al carrer, projectes compartits amb escoles i Instituts del barri...

Projecte Fem Ponts a l’IES. És un programa d’acció integral que pretén fer un acompanyament educatiu a l’itinerari escolar i personal de l’alumnat de 6è de primària que prepara el canvi de l’educació primària a la secundària i que, alhora, viu el canvi evolutiu cap a l’adolescència.  

Caixa ProinfànciaPrograma de l'Obra Social Fundació La Caixa amb el que col·laborem a través del Casal dels Infants. El programa consisteix en un conjunt d'ajudes adreçades a lluitar en contra de la pobresa infantil, pal·liant la situació econòmica precària de les famílies i facilitant la inclusió social dels infants. A través d'aquest programa tenim ajudes per a que els infants en situació de risc social puguin participar d'activitats d'estiu.