30  anys  treballant per la felicitat dels infants

 

PROGRAMA

JOVES EN PRÀCTIQUES

ORDRE TSF/115/2018 de 12 de juliol. Programa de Garantia Juvenil.

“La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil”

  • gencat
    gencat
  • logotip_Iniciativaocupaciojuvenil
    logotip_Iniciativaocupaciojuvenil
  • soc_2l
    soc_2l