30  anys  treballant per la felicitat dels infants

 


El Centre d’Esplai és una institució educativa que té per missió educar en valors als infants, els joves i les famílies en el seu temps lliure, i esdevenir un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i inclusió social.

Els nostres valors educatius són:

Utopia

Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia, la fraternitat i la sostenibilitat. Per tant, treballarem per què els infants, els joves i les famílies desitgin un món millor i trobin sentit a aportar el seu esforç per millorar les coses, les relacions entre les persones, l’harmonia entre el progrés i la natura.

 

Solidaritat

Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en la dignitat de les persones i dels pobles i el respecte a la diversitat i als drets humans. Per tant, treballem per crear llaços de comunitat entre els infants, els joves i les famílies, de manera que la diversitat no sigui viscuda com a amenaça sinó com a riquesa, i, sense renunciar a la pròpia identitat, s'identifiquin i solidaritzin amb la gran família de la Humanitat

 

Iniciativa

Volem fomentar la participació i l'esforç individual i col•lectiu, per fer front als reptes amb creativitat i compromís i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable. Per tant, treballem perquè els infants, els joves i les famílies desenvolupin autonomia personal i responsabilitat cívica, assumint un compromís de ciutadania activa i participativa en el si d’una societat democràtica.

 

Felicitat

Cerquem una ètica basada en la confiança en la persona i en la recerca de la felicitat individual i col•lectiva. Per tant, treballem perquè els infants, els joves i les famílies aprenguin a estimar, a ser feliços i a gaudir de la vida, a partir de l'honestedat, la coherència, la generositat, la senzillesa, la comunicació i l'expressió dels sentiments.Tots aquests valors, es visualitzen a les activitats que desenvolupa L’Esplai la Florida, que està adreçat als infants i joves des dels 3 als 18 anys. Els infants i joves  organitzats per grups d'edats el que facilita adequar les activitats a la seva etapa evolutiva i a les característiques pròpies de la seva edat.

L'Esplai ofereix tot un seguit d'activitats; durant el curs escolar es realitzen tallers temàtics, ludoteques, excursions i sortides, per a totes les edats. Durant les vacances escolars es realitzen casals d'estiu a la ciutat i colònies, campaments i/o rutes, on els infants i joves tenen l'oportunitat de sortir al medi natural i relacionar-se amb el seu grup d'amics i amigues en un entorn diferent. Totes les activitats estan desenvolupades per un equip de professionals, voluntaris i remunerats, formats en el camp de l'educació en el lleure, que asseguren la qualitat de les activitats que realitzem.