30  anys  treballant per la felicitat dels infants

 

El Centre Obert La Florida realitza una tasca socioeducativa inclusiva durant el temps de lleure d’infants i joves, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització; l’adquisició d’aprenentatges bàsics d’esbarjo, atenent especialment les situacions de risc social.

Desenvolupa la seva activitat, des de 2007, en el marc d’un projecte global impulsat i coordinat globalment i per la realització d’activitats de temps lliure amb infància i famílies en risc en un context de lleure inclusiu. 


L'any 2010 el Centre Obert La Florida ha estat reconegut i registrada com a Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d’atencio social primària, amb el número de registre S0778 i com a Entitat privada d’iniciativa social, amb el número de registre E04662 a la Generalitat de Catalunya.