30  anys  treballant per la felicitat dels infants

 

Les entitats socials són agents transformadors que promouen canvis en el seu entorn a favor dels col·lectius més vulnerables, amb més risc d’exclusió social. Aquests canvis s’aconsegueixen a través de l’activitat que desenvolupen, però també per l’acció de sensibilització i “educació” de la societat entorn dels problemes socials. Les entitats socials també tenen entre els seus objectius que la societat conegui i s’impliqui en aquesta transformació social, que les persones siguin protagonistes en el canvi del seu entorn més proper, de manera que exerceixin de ciutadans responsables.


    “L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen a implicar-se en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.”


Per tant, l’aprenentatge servei és una eina de sensibilització i implicació dels joves com a ciutadans i ciutadanes responsables en la transformació del seu entorn per millorar la societat i a favor dels col·lectius més desafavorits. L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.


El servei és la part més directa que poden aportar les entitats socials, i la dimensió d'aprenentatge n’intensifica l’impacte i la incidència en els joves que hi participen.


La gran revelació de l’aprenentatge servei és que "aprendre, serveix" i "servir, ensenya". L’acció de servei no té perquè ser un afegit solidari o ben intencionat al final o al principi d’un procés d’aprenentatge, sinó que, estan estretament vinculats a aquest procés, els dos aspectes hi surten guanyant.En aquest enllaç us adrecem al web del Centre Promotor d'Aprenentatge i Servei: APS

Us deixem aquí l'enllaç del bloc de Roser Batlle, pedagoga especialista en Aprenentatge Servei : Bloc Roser Batlle
 

Els nostres projectes d’APS (Aprenentatge  Servei) en marxa:


  • Joves pel barri, una experiència d’APS al barri La Florida: Un grup de joves de batxillerat, reben una doble experiència estretament vinculada i articulada: una formació específica d’iniciació al voluntariat i un període de participació i compromís a L’Esplai La Florida donant suport als monitors/es en les seves tasques. És un projecte educatiu amb una clara utilitat social: a través de la formació i l’experiència directa, els joves del barri adquireixen eines que els facilitin la participació i la possibilitat d’incidir en l’entorn per contribuir a millorar-ho. En aquest enllaç podeu veure un vídeo sobre aquest projecte amb l'Institut Eduard Fontserè, realitzat per la Fundació Jaume Bofill.

      Vídeo sobre l'experiència Joves pel barri 


  • Projecte Infants pel civisme: Mantenim el barri guapo! Un projecte d’APS amb el grup d’infants petits de l’esplai amb el que volem despertar en els infants la necessitat per cuidar el nostre barri i fer arribar a la resta d’infants de l’esplai i del barri la necessitat de que ells també ho facin.


  • Compartim drets, el nostre projecte d’aprenentatge i servei vinculat a la ciutadania. Aquest projecte s’inicia en el curs 2008-2009 com a experiència pilot en el marc de l’assignatura d’Educació per la Ciutadania d’un grup de 3r d’ESO de l’IES Eduard. Aquest projecte s’adreça a un grup-classe de joves, els quals realitzen un treball d’investigació sobre 4 entitats de la ciutat que vetllen pels drets humans. Amb la finalitat de difondre posteriorment aquests drets humans entre 3 escoles de primària i durant un acte de visualització a la comunitat.

Més projectes d'APS amJAPI